เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
Tutor ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต


อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-05-27)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
1.   กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงใด
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดกระทรวง
2.   ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
เงินกู้จากต่างประเทศ ภาษีอากร
เงินได้จากการบริการของรัฐ รัฐพาณิชย์
3.   แหล่งเงินได้ที่สำคัญมากที่สุดของรัฐคือ
รัฐพาณิชย์ เงินคงคลัง
เงินได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียม ภาษีอากร
4.   ภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพาสามิตมีกี่ประเภท
3 ประเภท 4 ประเภท
.  5 ประเภท .  6  ประเภท
5.   
ข้อใดเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.   
ข้อใดไม่เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ภาษีบุหรี่ ภาษีไพ่
ภาษีสุรา ภาษีโรงเรือน
7.   
ประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐประเภทใดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หลักถิ่นที่อยู่
หลักแหล่งเงินได้
หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้

8.   
นางสาวกุลสตรี ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพสามิต แต่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง ได้มาปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร
.   ให้ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพาสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
.   ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
9.   
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อ
.   เป็นรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐ
.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายรายได้
.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยควบคุมการบริโภค
.   ถูกทุกข้อ
10.   ข้อใดเป็นภาษีอากรประเภทภาษีทางตรงทั้งหมด
.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ
.   ภาษีมรดก และภาษีสรรพสามิต
.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนำเข้าและส่งออก
11.   ภาษีที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้มากที่สุดคือภาษีใด
ภาษีไพ่   
ภาษีน้ำมัน
ภาษีสุรา   
ภาษีบุหรี่


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ภายในไฟล์ประกอปด้วย
1.  ข้อสอบความรอบรู้ 
         1.1  วิชาภาษาอังกฤษ

                - แนวข้อสอบ ประโยคแสดงเงื่อนไข
                - แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
                - แนวข้อสอบอังกฤษ Conversation
                 - แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
                1.2.2  ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน
                1.2.3  พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
                1.2.4  แนวข้อสอบหลักการบัญชีและการคำนวนบัญชีเบื้องตน
                1.2.4  ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร 

                 1.2.6 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อ สอบที่ออกบ่อยมาก 

ส่งทางอี เมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาทสนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 
466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย

 จักริน รุ่ง กิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่
โทร 081-871-5000
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com

จำหนายเอกสารข้อสอบทุกหน่วยงาน  ติดต่อ 24 ชม. โทร 0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้