เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่าง แนวข้อสอบ สังคมและวัฒนธรรมไทย สายอำนวยการ วุฒิม6 --]

ศูนย์ข้อสอบไทย ข้อสอบตำรวจ ข้อสอบครู แนวข้อสอบ ราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ข้อสอบตำรวจ -> ตัวอย่าง แนวข้อสอบ สังคมและวัฒนธรรมไทย สายอำนวยการ วุฒิม6 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-03 03:10

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ สังคมและวัฒนธรรมไทย สายอำนวยการ วุฒิม6

แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย สอบสายอำนวยการ 551. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด

1. ศาสดาและนักบวช2. รูปเคารพและศาสนสถาน

3. นักบวชและศาสนพิธี4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน

ตอบ4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน

2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน

ยกเว้นข้อใด

1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์

ตอบ2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร

1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป

3. ศีลล้างบาป4. ศีลมหาสนิท

ตอบ4. ศีลมหาสนิท
4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด

1. ศาสนาอิสลาม2. ศาสนาคริสต์

3. ศาสนาฮินดู4. พระพุทธศาสนา
 ตอบ 2. ศาสนาคริสต์
5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป

2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น

4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน

ตอบ3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น

6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด

1. โมเสส2. พระเยซู

3. มหาวีระ 4. มุฮัมมัด

ตอบ2. พระเยซู
7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด

1. อัตตา2. อนัตตา

3. ความหลุดพ้น4. การเวียนว่ายตายเกิด

ตอบ3. ความหลุดพ้น
8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร

1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้

2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น

ตอบ4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน

1. พระอุบาลี2. พระอานนท์

3. พระธรรมวินัย4. พระมหากัสสปะ

ตอบ3. พระธรรมวินัย
10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

1. ปัญจวัคคีย์2. ชฎิล 3 พี่น้อง

3. พระเจ้าสุทโธทนะ4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส

ตอบ1. ปัญจวัคคีย์11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด

1. การสืบพันธ์2. สิ่งไม่มีชีวิต

3. สภาพแวดล้อม4. การทำงานของจิต

ตอบ3. สภาพแวดล้อม
12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา

1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม

2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม

3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 
ตอบ2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม


13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ

1. ทอดกฐิน2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน

3. ถวายสังฆทาน4. ถวายผ้าจำนำพรรษา

ตอบ1. ทอดกฐิน


14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

1. พระวัปปะ2. พระอัสสชิ

3. พระภัททิยะ4. พระมหานามะ

ตอบ2. พระอัสสชิ


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมา 
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม 
และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่  [ 
081-871-5000 WhatsApp / Line,สำรอง 085-744-4488 ( ฺฺBB PIN : 27728843 ) ( face book : Luang Amway )
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 466-2-22424-9 จักริน รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขามิตรภาพ ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่่ diamondclub@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tutordata.net/

admin 2012-04-03 03:17
เอามาแถมอีกๆ


1.    การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด

ก.  ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    
ข.  ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
ค.  ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
ตอบ  ง.  ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
2.    จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
ก.  จังหวัดสระบุรี    ข.  จังหวัดเชียงใหม่
ค.  จังหวัดกาฬสินธ์    ง.  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอบ  ก.  จังหวัดสระบุรี
3.    สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง    ข.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
ค.  ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป    ง.  เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ตอบ   ก.  สินค้าเกษตรมีราคาสูง
4.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
ก.  การทหาร    ข.  การเกษตร
ค.  อุตสาหกรรม    ง.  ด้านการบริการ
ตอบ  ข.  การเกษตร
5.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
ก.  เน้นการส่งออก    ข.  เน้นการออม
ค.  โครงสร้างพื้นฐาน    ง.  เน้นการกระจายรายได้
ตอบ  ข.  เน้นการออม


6.    ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
ก.  ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม    ข.  การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ    ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
ตอบ  ง.  ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ
7.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองทางด้านสังคม    ข.  การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
ค.  การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ    ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
ตอบ  ง.  การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง
8.    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
ก.  ดำเนินชีวิตในลักษณะใด    ข.  ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี    ง.  ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง
ตอบ   ค.  ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
9.    หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
ก.  การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ    ข.  การสร้างนิสัยนิยมไทย
ค.  การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม    ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
ตอบ  ง.  การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
10.    ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน    ข.  การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ค.  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต    ง.  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
ตอบ  ก.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
11.    ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
ก.  สังคมเข้มแข็ง    ข.  สังคมมีหลากหลาย
ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี    ง.  คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
ตอบ  ค.  คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี


12.    การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
ก.  ศาสนา    ข.  การปกครอง
ค.  ทางการศึกษา    ง.  สถาบันครอบครัว
ตอบ ก.  ศาสนา

phatcharerat 2012-04-21 13:01
ขอบคุณๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

neenus 2012-05-27 02:22
ขอบคุณคร้าาาาาาาาา


เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่าง แนวข้อสอบ สังคมและวัฒนธรรมไทย สายอำนวยการ วุฒิม6 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.073817 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us